Privacyverklaring PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT  Aircosupport kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten en/of goederen afneemt  van Aircosupport, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Aircosupport verstrekt. Aircosupport kan de volgende persoonsgegevens verwerken:  - Uw voor- en achternaam - Uw adresgegevens - Uw telefoonnummer - Uw e-mailadres - Uw IP-adres   WAAROM AIRCOSUPPORT GEGEVENS NODIG HEEFT  Aircosupport verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.  Daarnaast kan Aircosupport uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het  uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.   HOE LANG AIRCOSUPPORT GEGEVENS BEWAART  AIRCOSUPPORT bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te  realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.   DELEN MET ANDEREN  AIRCOSUPPORT verstrekt uw persoonsgegevens NIET aan derden. Indien dit om een of andere reden wel nodig mocht zijn dan wordt contact met u opgenomen en u schriftelijk verzocht hiervoor toestemming te geven. Wordt van rechtswege verzocht om uw registratienummer voor F-gassen dan zal deze worden overhandigd aan de daarvoor aangewezen overheidsorgaan.  IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK  Op de website van Aircosupport worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Aircosupport kan  deze informatie gebruiken om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.  GOOGLE ANALYTICS Aircosupport  maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Aircosupport bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.   De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.  Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Aircosupport te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.  Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Aircosupport heeft hier geen invloed op. AIRCOSUPPORT heeft Google geen toestemming gegeven om via Aircosupport verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.  GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@aircosupport.com .   AIRCOSUPPORT zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. BEVEILIGEN AIRCOSUPPORT  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van AIRCOSUPPORT maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.  Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door AIRCOSUPPORT verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met AIRCOSUPPORT op via info@aircosupport.com https://aircosupport.com is een website van Aircosupport. Aircosupport is als volgt te bereiken:  Postadres: De Wolden 57 9468 CB ANNEN   Vestigingsadres:  De Wolden 57 9468 CB ANNEN  Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:  50239813 Telefoon:  06-51071746                        E-mailadres:  info@aircosupport.com