Ontwikkelingen AIRCOGAS Wat u moet weten over de nieuwe F-gassenverordening 26/ 1/ 15 Mocht uw leverancier van koudemiddel u hebben gevraagd om de diplomagegevens van uw service- of onderhoudsmonteurs, dan kan dat kloppen. Sinds 1 januari zijn zij namelijk verplicht om ‘relevante informatie over de kopers’ te registeren. De vraag om diplomagegevens of certificaten komt voort uit een verplichting van de ‘EU-Verordening 517/2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen’, kortweg: de F- gassenverordening. De F-gassenverordening is van toepassing sinds 1 januari 2015 en is bedoeld om de uitstoot van gefluoreerde broeikasgassen te verminderen. Lidstaten zijn nu verplicht om regels te maken voor het werken met en de vermindering van schadelijke F-gassen, dus ook koudemiddelen die in airco’s worden gebruikt. Certificering Ook bepaalt de Verordening dat bedrijven en werknemers die met F-gassen werken en bedrijven die deze gassen leveren, gecertificeerd moeten zijn. En over dat laatste kunnen misverstanden ontstaan, zegt milieuspecialist Jan Bessembinders van BOVAG: “Een aantal leveranciers van koudemiddel vraagt bij zijn afnemers momenteel bedrijfscertificaten op. Zonder die certificaten stellen zij dat zij geen koudemiddel meer mogen leveren. Op zich klopt het wel dat de leverancier verplicht is om de juiste papieren bij auto- of truckbedrijven op te vragen. De Verordening verplicht hen namelijk om ‘het nummer van het certificaat van de kopers en de aangekochte hoeveelheden’ te registeren (artikel 6, lid 3). Maar in Nederland zit dat net even anders. In ons land worden niet de bedrijven die aan auto-airco’s werken gecertificeerd – maar uw service- en onderhoudsmonteurs. De leveranciers kunnen dus al volstaan met de registratie van de diplomanummers van uw medewerkers.” Kleine moeite De Nederlandse wetgeving loopt achter op de F-gassenverordening. Najaar 2014 is het Nederlandse conceptbesluit F-gassen vastgesteld. Hierin wordt aangekondigd dat Nederland een aantal zaken moet regelen op het gebied van F-gassen. Nu heeft ons land al flink wat regelgeving op het gebied van F-gassen en koudemiddel, maar ook deze moet aan de nieuwe Europese Verordening worden aangepast. Dit is op zijn vroegst pas medio 2015 gereed. Terwijl Nederland nog in detail moet vastleggen hoe zij aan de Verordening denkt te voldoen (in de nog te maken F-gassenregeling) zijn de nieuwe Europese wél al van kracht. Iedereen moet dus nu al aan de Europese voorschriften voldoen, terwijl het wetgevingsproces in Nederland nog in volle gang is. Bessembinders: “Vooralsnog hebben leveranciers de plicht om bij een eventuele controle de diplomagegevens voor te leggen aan de handhavende instanties. Omdat medewerkers in Nederland toch al een diploma moeten hebben om met koudemiddel te mogen werken is het dus een kleine moeite om deze gegevens aan de leverancier te verstrekken als deze daarom vraagt.”